Kontakt

ROSA d.o.o.
Ulica Carlota Grisi 8
52466 Novigrad - Cittanova

Radno vrijeme: 7:30 - 15:30
Ponedjeljak - petak, subota po potrebi.

Telefon centrala: +385 (0) 52 758-007

Direktor: Marija Červar, oec.
Tel: +385 (0) 52 758 414
Fax: +385 (0) 52 726-238
Mob: +385 (0) 98 441 495
E-mail: marija@rosa-novigrad.hr

Voditelj računovodstva: Sanja Červar, dipl. oec.
Tel: +385 (0) 52 493 431
E-mail: sanja@rosa-novigrad.hr

Bilancist - likvidator:

I. Ticijana Serafin
Tel: +385 (0) 52 493 433
E-mail: ticijana@rosa-novigrad.hr

II. Marina Bartolić
Tel: +385 (0) 52 493 432
E-mail: marina@rosa-novigrad.hr

III. Nevenka Pejić
Tel: +385 (0) 52 493 435
E-mail: nevenka@rosa-novigrad.hr

Čistačica: Gordana Bajić

O nama

  • ROSA knjigovodstvo slika 1
  • ROSA knjigovodstvo slika 2
  • ROSA knjigovodstvo slika 3
  • ROSA knjigovodstvo slika 4

Trgovačko društvo osnovano je i započelo sa svojim djelovanjem u ožujku 1992.godine. Registrirano je i započelo sa osnovnom djelatnošću vođenja kompletno financijsko računovodstvenih poslova za izradom izvješća za trgovačka društva, d.o.o.

Pored osnovne djelatnosti, tokom proteklih godina pokazala se potreba za niz popratnih djelatnosti:

  • - vođenja poslovnih knjiga za obrtnike i samostalne djelatnosti
  • - računovodstvo neprofitnih organizacija
  • - usluge poreznog savjetovanja
  • - izrada godišnjih prijava građana
  • - administrativno informatičke usluge

Od osnivanja kada je vlasnik Društva bio ujedno i jedino zaposleni djelatnik, već petnaestak godina u Društvu je zaposleno od pet do osam zaposlenika. To su uglavnom profili ekonomista sa srednjim, višim i visokim stupnjem obrazovanja koji pokrivanju radna mjesta – financijskog knjigovođe, likvidatora, bilanciste.
Pored znanja iz struke i profesije, osoblje vlada znanjem informatičke i elektronske obrade podataka kao jedini način današnjeg prezentiranja i izvješćivanja prema svim institucijama - Poreznim upravama, FINA, nadležnim službama HZZO i HZMO, bankama ...
Od stranih jezika aktivno se služimo talijanskim i engleskim jezikom.
Kroz dvadesetgodišnje postojanje kada su nam uredi bili u najamnom odnosu te sa seljenjem na tri različite adrese, danas Društvo ima vlastiti prostor na samom ulazu u grad, lako pristupačan. Potpuno je opremljen i omogućava optimalne uvjete rada.